web analytics

Wyniki postępowań przetargowych

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2024/SICAR Z DNIA 22.03.2024 R. NA ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA BLACHARNIĄ I LAKIERNIĄ WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PRZESZKOLENIEM PERSONELU.

ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA:
EVOSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 15/106 z dnia 29.03.2024 r. na kwotę 112 900 PLN netto (138 867 PLN brutto)

NIE ZŁOŻONO INNYCH OFERT.

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/03/2024/SICAR Z DNIA 22.03.2024 R. NA OPROGRAMOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE
NOWOCZESNEGO I W PEŁNI SAMOOBSŁUGOWEGO MAGAZYN SELF STORAGE WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PERSONELU.


ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA:

SPRYTKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Octowa 2A z dnia 27.03.2024 r. na kwotę 63 500 PLN netto (78 105 PLN brutto)


NIE ZŁOŻONO INNYCH OFERT.